اعتیاد چیست؟

اعتیاد فقط در مواد مخدر خلاصه نشده است بلکه اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که می توان اعتیاد به خرید کردن، بازی کردن، موزیک گوش کردن، اینترنت، کار و … اشاره کرد. همچنین از هر سه نفر یک نفر اعتیاد به چیزی دارد این آمار واقعا بالایی است که اکثریت را درگیر کرده است.

اعتیاد چیست؟

اعتیاد به مواد مخدر از بدترین نوع اعتیاد است که آسیب های خیلی زیادی برای شخص و اطرافیان شخص به همراه دارد همچنین گل، علف، شیره، کراک، شیشه و … تنها بخشی از اسامی انواع مواد مخدر است که هر کدام به نوعی عوارض و توهم های مختلفی به همراه دارند. کمپ ترک اعتیاد در تهران برای رفع این بیماری شایع در جامعه برپا شده اند.

اعتیاد چیست؟

ترک اعتیاد

برخلاف باور ها هر نوع اعتیادی کاملا قابل درمان است که شامل سه مرحله درمان، سم زدایی و درمان نگهدارنده است. بستن، زندانی و تنبیه کردن فرد معتاد از اشتباه ترین روش های درمان معتاد است که جنبه درمانی ندارد ولی در بعضی از کمپ ها استفاده می شود. روش های نامناسب ن تنها جواب دهی ندارد بلکه باعث فرار بیمار و عدم اعتماد فرد بیمار به مراکز کمپ ترک اعتیاد می شود.

ترک اعتیاد فرایندی است که در آن فرد معتاد زیر نظر متخصص یا بصورت فردی برای ترک دادن مصرف مواد مخدر اقدام می کند و همچنین زندگی خود را به مرحله خوب می رسانند و اعتماد به نفس خود را افزایش دهد. در کل هدف از این کار در کمپ ترک اعتیاد در تهران، بازگشت زندگی افراد به روال عادی و گذشته است.

پزشک ترک اعتیاد

علم روز دنیا اعتیاد را یک بیماری و به عبارت دقیق تر یک اختلال روان پزشکی می شناسد. اما از دیگر سو این اختلال یک آسیب اجتماعی است که از نظر متخصصان این زمینه در راس آسیب های اجتماعی قرار دارد.

همکاران متخصص در کمپ ترک اعتیاد در تهران می توانند یاری رسان ما باشند. همکاران سایر تخصص ها نیز چون پیام رسانان نظام سلامت نقش خود را در آگاهی رسانی به بیماران و پیشگیری از اعتیاد و هدایت درمانی معتادین به خوبی اجرا می کنند.

وظایف پزشک ترک اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد در تهران شامل سه مرحله زیر می باشد:

 

1.برنامه ریزی درمان

همبودی بیماری های جسمی و روان پزشکی و ضرورت های ارجاع

ارزیابی جسمی بیمار و تشخیص اختلال مصرف و برنامه ريزي درمانی و مراقبتی

ارزيابي روانپزشکی بيمار و تشخیص اختلال سو مصرف و برنامه ريزي درمانی و مراقبتی، شناخت و تکمیل پرسش نامه های غربالگری اختلالات روان پزشکی

مصاحبه انگيزشي

مروری بر أصول روان درمانی و مشاوره

مداخله مختصر درمان کوتاه مدت

آشنايي با پروتکل درمان وزارت بهداشت

آشنايي با الزامات ثبت و گزارش دهي خدمات

آشنایی با قوانین و دستورالعمل های کشوری اعتیاد

2.سم زدایی:

انواع روش های سم زدايي و سندروم محرومیت

آشنایی با انواع روش های تشخيص آزمايشگاهي مصرف مواد و تفسیر آن ها

3.درمان نگهدارنده:

آشنايی با درمان های دارويی نگهدارنده آنتاگونیستی، ضرورت ها انتخاب نوع درمان

درمان نگهدارنده با متادون؛ اجرا، پایش

درمان نگهدارنده با تنتور اوپیوم؛ داروشناسی، اجرا، پایش

آشنایی با مدیریت مصرف در بخش های اورژانس